Kontakt

    Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Wypożyczalnia Samochodów Dudki z siedzibą w Kutnie Dudki 11 (Administrator) do celów realizacji kontaktów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz do celów marketingowo-reklamowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (RODO) według zasad określonych w obowiązującej u Administratora.